phone
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
Benvenuto!
Mon 19 February [19/12/10 nw EB ]

logo
 
ore: 3:05:37


avatarCondividi nei social-network:


Vuoi aiutarci?
Sostieni l'Associazione culturale BraviAutori con una donazione, oppure acquistando una delle nostre pubblicazioni.


Recensore della settimana
(dal 12/02/2018 - info)

con 9 recensioni:

avatar di Daniela Di Gregorio
nw Daniela Di Gregorio
$
sostenitore 2017 (+1)

Sue opere online: 10
Recensioni date 1937, ricevute 85, di libri 17.
Gare 8, Antologie 7.
*
è tra i primi 10!

Recensore del mese
(dal 19/01/2018 - info)

con 23 recensioni:

avatar di Daniela Di Gregorio
nw Daniela Di Gregorio
$
sostenitore 2017 (+1)

Sue opere online: 10
Recensioni date 1937, ricevute 85, di libri 17.
Gare 8, Antologie 7.
*
è tra i primi 10!

Recensore dell'anno
(dal 19/02/2017 - info)

con 1619 recensioni:

avatar di Daniela Di Gregorio
nw Daniela Di Gregorio
$
sostenitore 2017 (+1)

Sue opere online: 10
Recensioni date 1937, ricevute 85, di libri 17.
Gare 8, Antologie 7.
*
è tra i primi 10!H
Vuoi aiutarci?
Generi:

Altro (127)
Audio (2)
Biografia (18)
Canzone (19)
Disegno (247)
Epico (1)
Epistola (34)
Erotico (26)
Fantastico (201)
Favola (41)
Fumetto (14)
Giallo (22)
Gotico (4)
Grottesco (51)
Hard (2)
Horror (72)
Immagine (52)
Manuale (25)
Musica (17)
Narrativa (1550)
Noir (26)
Pittura (754)
Poesia (3225)
Pulp (15)
Religione (10)
Rosa (7)
Saggio (128)
Scienza (25)
Scultura (26)
Silloge (1)
Storico (10)
Teatro (17)
Thriller (11)
Umorismo (74)
Video (3)

Taglia:

Brevissimo (3876)
Breve (1704)
Medio (386)
Lungo (58)
Altro (1173)

Target:

Tutti (7129)
Ragazzi (22)
Adulti (94)

Lingua:

Italiano (7166)
English (31)
Deutsch (1)
Espanol (7)
Other (33)

Tipi di file:

docx (704)
jpg (1649)
txt (3443)
odt (323)
doc (963)
pdf (537)
rtf (182)
htm (40)
html (56)
png (10)
jpeg (54)
epub (3)
mp4 (2)
mp3 (43)
gif (3)
wma (4)
wmv (7)
wav (1)
3gp (1)
pps (1)
ppt (1)
ordina per:
o cerca per iniziale:
o che contenga il testo:
(ricerca in titolo, descrizione e tag)
Other
33 opere di Other


doc htm
02/01/2018
Descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с...
htm
07/11/2017
Descrizione: In Russian. Это моя очередная, а то и последняя, апологетика коммунизма в моём традиционном стиле беспристрастного рассмотрения. План изложения такой: о Революции, о Ленине, о Сталине, о коммунизме, о будущем коммунизма, и о духе коммунизма.
incipit: In Russian. Это моя очередная, да и последняя, апологетика коммунизма в моём традиционном, то бишь совсем /не/традиционном, стиле разумного и беспристрастного рассмотрения. Я в принципе отказался увеличивать мою публицистику, потому что она довольно объёмная, но в данном случае просто должность обязывает, как говорится, т.е. чтобы к такому крупному юбилею...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за неумението ни да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Нещата хем са философски, хем не са разрешени правилно. Пак с поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | В древните будистки книги се твърди, че нашия свят е нещо три пъти “не”, а именно: че в него /нищо не е съвършено (което в редица случаи е същото като незавършено — сравнете просто думите ни “свършен” и “съвършен”), /нищо не е постоянно/,...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Изложение философское и нетрадиционное, сводящее всё к заголовку. Тоже имеется поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | В древних буддистских книгах утверждается, что наш мир отвечает трём “нет”, а именно, что в нём /ничто не совершенно/ (что в ряде случаев то же самое как незаконченное — сравните просто слово “совершённый” с устаревшим “свершённый”), /ничто не постоянно/, и /ничто не независимо/...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт като България. Материалът е пъстър, но не е абстрактен, а се базира на проверени от автора методи. Не липсва и традиционното поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. Това е съдържанието: | I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗУМЕН ЖИВОТ | 1. Древни Истини | 2. Стратегии На Оцеляване | II. ОЦЕЛЯВАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ | 1. Икономии В Жилището | 2. Храна И Приготвяне На Зимнина | 3. Треви, Зеленина, И Диви Плодове | 4. Как...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это эссе об основных правилах жизни при низком жизненном стандарте, как в Болгарии. Материал разношёрстный, но не абстрактный, а базируется на проверенных автором методах и приёмах. Не отсутствует и традиционное поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. Это содержание: | I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ | 1. Древние Истины | 2. Стратегии Выживания | II. ВЫЖИВАНИЕ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ | 1. Экономии В Доме | 2. Пища И Приготовление Продуктов На Зиму | 3. Травки, Зелень, И Дикие Фрукты | 4. Как Не...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за съвременните социални злини, като: войни, организирана престъпност, тероризъм, наркомания, корупция, бедност, и разединение на хората. Не липсва и традиционното поетично Пиложение (на английски).
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | Сигурно няма да “открием Америка”, като заявим, че основните причини за нашите страдания, т.е. поправимите от нас, или тези, които стоят извън /безразличието/ към нас на света, в който живеем (като този свят някои читатели могат да го заменят с Бога), се коренят...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Здесь рассматриваются популярно, но философски, некоторые из основных бичей общества, такие как: войны, насилие, терроризм, коррупция, и другие, в целях раскрыть их причины и прийти к правильным методам для борьбы с ними.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | Ну, наверное не “откроем Америку”, заявляя, что основные причины для наших страданий, т.е. для поправимых нами, или тех, которые находятся вне /безразличия/ к нам мира, в котором живём (а кто из вас желает может заменить мир на Бог), прячутся в человеческих недостатках, называемых...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за жените и мъжете, за необходимостта и особеностите на двата пола, за взаимодействието между тях, и за еманципацията. При все че темата е стара, то въпросът е силно актуален днес, при разрушеното равновесие между половете.
incipit: In Bulgarian. *1. Еманципацията* | Французите, ако не от друго, то поне от любов и секс разбират, така че би трябвало да им се вярва като казват: Cherchez la femme (като причина за всички злини на този свят), още повече, че до тази истина хората са били стигнали преди...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это опус о женщинах и мужчинах, о разницах между ними, об эмансипации, и что потом. Не смотря на того, что тема очень старая, она особенно актуальна в наши дни, когда установившееся веками равновесие между полами нарушилось.
incipit: In Russian. *1. Об Эмансипации* | Французы, если не в чём-то другом, то хотя бы в любови и сексе разбираются, так что им надо верить когда говорят cherchez la femme (“шерше ла фам”) как причину всех зол и несчастий в этом мире, тем более, что до этого правдивого утверждения...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).
incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.
incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое...
htm
29/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е философска книга, но тя е популярна и без особени термини, така че е достъпна за всички. В определена степен цинизмът е мировъзрение, което не чете морал и не идеализира нещата, но въпреки това предлага сериозен поглед за света.
incipit: In Bulgarian. Това е сериозно четиво, не за приспиване, но цинизма на автора се състои основно в това да произнася редица, дори шокиращи, твърдения, без да прилага нужнаат анти-шокова терапия, щом тези твърдения са верни в болшинството житейски случаи, защото главното за него е верността на казаното, а не...
htm
29/08/2017
Descrizione: In Russian. Это философская книга, но она популярная, без особых терминов, так что доступная для всех. В определенной мере цинизм это мировоззрение, которое не читает мораль, и не идеализирует вещи, но, тем не менее, дает серьезный взгляд на мир.
incipit: In Russian. Это серьёзное чтение, не для засыпания, но цинизм автора состоит в основном в том, произносить ряд, даже шокирующих, утверждений, не мороча себе голову применять нужную антишоковую терапию, раз твердения справедливы в большинстве случаев, потому что главное для него верность сказанного, а не его эстетическая, моральная, идеологическая, и...
htm
21/07/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това са най-различни детски стихове, и за малки, и за големи, с леки и запомнящи се рими; Книгата все стоеше отворена, но в 2017 най-после я затворих.. Доколкото детските стихосбирки са с малко неща, то от тук ще излязат 2 книжки.
incipit: Е, ето ви начало, щом искате, от едноименното със заглавието стихотворение: | В долината на Замбези | крокодил ми се изплези; | щом понечих да го хвана, | хукна той към океана. || Аз реших да го преследвам, | ала бавничко напредвам, | че е местността блатиста | и...
htm
21/07/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е именно “върло” демократична поезия, т.е. анти-демократична. Но то надали има страна по света където интелигентните хора да харесват демокрацията - защото тя е прекалено вулгарна! Е, аз си казвам думата чрез леката ми поезия.
incipit: Ами, демокрацията е доста странен феномен, който аз разглеждам в други книги, но основните причини за нашите бъркотии се свеждат до: бързата и необмислена промяна, неопитните ни политици, тоталното отричане на тоталитаризма, загубата на всичките ни пазари, обезценяването на старите левчета, отсъствието на единомислие между партиите, заблудата за лесно...
htm
21/07/2017
Descrizione: In Russian. Здесь собраны все мои ранние стихи на русском, до 2015-го, которых вовсе не много (по сравнению с тем, что я писал на болгарском), да они ещё и самого разного естества, хотя это лёгкая поэзия (light verse), но зато в одном месте.
incipit: Эти стихи не совсем то, что понимают под художественной поэзией, а относятся к так называемой "лёгкой" (light verse), где основное внимание обращается на рифмы, а не настолько на содержание. Я их писал в своё удовольствие, потому что, как я давно заметил: | Как железы выделяют секреты | Так и...
htm
19/07/2017
Descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.
incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана...
htm
19/07/2017
Descrizione: In Russian. Книга имеет вид сборника Манифестов 12 выдуманных политических партий (+ 2 приложения), которые самые разные по характеру, в основном ироничные или пародийные, но вполне разумные и научно выдержанные. Такой жанр я называю “политистикой”.
incipit: *История всех обществ*, хотя бы уже 25 веков, *история смены демократии с диктатурой и наоборот*! Ещё в Древней Греции непрерывно менялись периоды (обычно десятилетия) какой-то формы демократии (исключая рабов и женщин, разумеется) очередными периодами тирании (называемой так, потому что их Диктаторы по гречески назывались Тиранами). Подобная смена осуществлялась и...
htm
21/07/2017
Descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.
incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е...
htm
21/07/2017
Descrizione: Это популярная студия о коммунизме как религия, научно разработанная, с /аполитичной/ точки зрения (так что и коммунисты не согласны с тезами), да с элементами НФ в конце об одной новой религии, плюс много-язычное стихотворение как Приложение.
incipit: Не смотря на обильное множество дискуссий о вреде или пользе коммунизма, дискуссии, которые обычно не приводят к неопровержимым выводам, потому что всё зависит от места и времени: любое лечебное средство — от дозы, любое управление — от объекта управления, любая демократия — от "демоса", и другие примеры, по всей...
doc htm
02/01/2018
Descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на...
jpg
10/07/2015
Descrizione: Continuo disegno morte a matita E penna
incipit: Morte...
jpg
08/07/2015
Descrizione: Simbolo dei guns fatto a matita
incipit: Uno dei miei gruppi preferiti...
jpg
08/07/2015
Descrizione: Biglietto di auguri di assassin's creed
incipit: Biglietto realizzato per il compleanno di un mio amico che adora questo videogioco...
jpg
08/07/2015
Descrizione: Caricature di due miei amici in versione minions
incipit: Disegno molto semplice, realizzato con pennarelli, matite, penne...
jpg
08/07/2015
Descrizione: Morte a matita e china
incipit: Fase iniziale del disegno che sto facendo, voglio realizzare questo disegno della morte mio personale, del tutto inventato, con matita come base, poi china e dargli qualche sfumatura aggressiva di colore...
jpg
08/07/2015
Descrizione: disegno pergamena 3D
incipit: è un disegno piatto che grazie alle sfumature e al taglio lungo la cornice del foglio dà un effetto di piegatura tridimensionale...
jpg
nw Teschio con rosa  (disegno) di nw Saletti Marco
08/07/2015
Descrizione: Teschio in bianco e nero a china, con rosa rossa
incipit: Un tatuaggio che mi ha richiesto una mia amica ...
docx txt
nw Lu cunclavi  (politico, brevissimo) di nw Gino Ragusa Di Romano
08/04/2013
Descrizione: Svegliati, popolo!
pdf
nw Nanà  (narrativa, breve) di nw Antonino R Giuffrè
28/12/2012
Descrizione: Nanà, sesso, Pirandello, Verga
incipit: Alle Fontanelle la sapeano peggio della ricotta salata quand'è fresca di giornata, lei, la Nanà, che tutti ci buttavano gli occhi a cerchio di fuoco sul culo ingonnato , allorché lei la domenica mattina, per recarsi al casino delle vicine più allupate , sgambettava ora di qua ora di...
docx
nw Cori di Sicilia  (poesia, breve) di nw Antonella P
08/12/2011
Descrizione: Ho provato a proiettarmi per un attimo nella mia Sicilia antica: ho immaginato la tristezza e la speranza che potevano dominare una donna di quei tempi, e allo stesso modo, lo stato d'animo scosso dalla paura e dalla stanchezza dell'uomo.
jpg
28/07/2009
incipit: Dimensioni: cm.100x70 Materiali: cartapesta, contenitori per alimenti e altro, oggetti vecchi vari, sacchettini di plastica da confezioni per fazzoletti di carta:)...

Tag a caso:
silenzi(29), razzismo(2), tarocchi(2), sipario(2), gioielli(2), glitter(2), pasqua(2), ciclismo(2), fratello(9), videogame(2), april(2), caos(2), inquietudine(3), racconto di viaggio(3), quiete(3), circo(3), sesso(39), dedica(51), campana(2), omicidio(11), invasione(7), conchiglie(2), schizofrenia(2), calore(3), alcol(7), sfera(3), pubblicazione(2), memoria(18), pan(6), philosophy(9), esistenziale(3), esoterismo(5), umorismo(49), passione(49), punk(2), moto(8), lettura(6), iperrealismo(2), locandina(2), ragazza(30), telefono(4), botte(4), poeta(11), women(3), artista(7), rubik(2), astronauta(4), piangere(3), orologi(9), rassegnazione(2),
...
Clicca qui per altri.


L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista una delle nostre Pubblicazioni. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .
Grazie, e buon lavoro!

php
Contatore sito
MySQL
Aruba.it
Creative Commons
PhpBB3

Sito ottimizzato per risoluzioni da 1024x768 a 1280x1024.
Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Ti consigliamo caldamente di usare l'ultima versione del famoso browser nw Mozilla Firefox !


Pagina caricata in 0,69 secondi.


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 18.0101

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

Contatti e informazioni

© 2006-2018
All rights reserved

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB
FaceBookTwitterForumLuluAmazonBlogger
Feed RSS