mapdove sei homeOpereHtm
phone
Opzioni grafiche:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
Thu 17 January, ore 14:17:57
logo
Benvenuto!avatar


Un autore a caso
avatar di Massimo Baglione
nwMassimo Baglione
(amministratore)
attività: ymw ymw ymw
opere pubblicate: 48
recensioni date 532
recensioni di libri: 65
recensioni in Gare: 0
ebook gare: 4
pub. in libri: 16
nwmsg. forum 8649.
*
è tra i primi 10!
dal 2007 (profili visti)
dal 2007 (recensori)
dal 2007 (recensiti)

Recensore della settimana
(dal 10/01/2019 - info)

con 8 recensioni:

avatar di Isabella Galeotti
nwIsabella Galeotti
$ sostenitore 2018 (+2)
attività: ymw ymw ymw
opere pubblicate: 7
recensioni date 408
recensioni di libri: 20
recensioni in Gare: 20
ebook gare: 2
pub. in libri: 5
nwmsg. forum 74.

Recensore del mese
(dal 17/12/2018 - info)

con 28 recensioni:

avatar di Isabella Galeotti
nwIsabella Galeotti
$ sostenitore 2018 (+2)
attività: ymw ymw ymw
opere pubblicate: 7
recensioni date 408
recensioni di libri: 20
recensioni in Gare: 20
ebook gare: 2
pub. in libri: 5
nwmsg. forum 74.

Recensore dell'anno
(dal 17/01/2018 - info)

con 272 recensioni:

avatar di Ida Dainese
nwIda Dainese
$ sostenitore 2019 (+3)
attività: ymw ymw ymw
opere pubblicate: 11
recensioni date 2122
recensioni di libri: 18
recensioni in Gare: 30
ebook gare: 12
pub. in libri: 10
nwmsg. forum 323.

Profili autori più visti
di oggi:

avatar di Giovanni Minio
nwGiovanni Minio
$ sostenitore 2017 (+4)

della settimana:
(dal 10/01/2019 - info)

avatar di F. T. Leo
nwF. T. Leo
$ sostenitore 2019 (+1)

del mese:
(dal 17/12/2018 - info)

in definizione...

Opere più visionate
di oggi:

txt
(poesia narrativa, brevissimo)
della settimana:
(dal 10/01/2019 - info)

txt
(poesia narrativa, brevissimo)

txt
(altro altro, brevissimo)
del mese:
(dal 17/12/2018 - info)

jpg
(disegno altro)

ordina per:
o cerca per iniziale:
o cerca per testo:
(ricerca in titolo, descrizione e tag)
Htm
66 opere di
HtmElenco opere che contengono il tipo di file htm (66):

htm
nwAmore puro (racconto narrativa, brevissimo) di nwLilly Thomas
31/05/2016
Descrizione: L'amore incondizionato
incipit: Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto... ...
htm
27/04/2018
Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са дадени и английските оригинали, както и някои трудно преводими нещица в оригинал.
incipit: Първото нещо е, че това не е систематичен превод на която и да било книга със английски стихове, а нещо “клъвнато” от тук и от там, което ми се е показало интересно. Така че от това следва и второто, а именно, че това е мой подбор на най-интересните английски...
htm
nwBulgarian Survival (Personally Tried) (racconto saggio, lungo) di nwChris Myrski
31/08/2017
Descrizione: This is an essay about the basic rules for living by low living standard, as in Bulgaria. The material is quite motley in its character, but isn't abstract at all, and is based on checked by the author methods and techniques.
incipit: Here is the Contents: | I. GENERAL RECOMMENDATIONS FOR REASONABLE LIFE | 1. Ancient Truths | 2. Strategies For Survival | II. SURVIVAL IN URBAN CONDITIONS | 1. Economies At Home | 2. Food And Preparing Of Winter Supplies | 3. Grasses, Herbs, And Wild Fruits | 4. How...
htm
23/07/2018
Descrizione: In Russian. Это моя последняя идея об одной атеистической, Церкви, которая может быть названа ЖеТри (т.е. Женской Троицы) Церковь, или ПАВ (PAW) Культ, потому что там преклоняются перед тремя богинями, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei).
incipit: In Russian. Этот материал не должен быть длинным, и идея пока ещё очень свежая для меня, однако она выглядит настолько философски глубокой по моему, что я просто не могу ждать больше перед её публикацией. Да и почему я должен выдумывать религиозные сказки теперь? С одной стороны я выдумал пару...
htm
23/07/2018
Descrizione: In Bulgarian. Това е моята последна идея за една, атеистична, Църква, която може да бъде наречена ЖеТри (т.е. Женска Троица, WoTri) Църква, или ПАВ (PAW) Култ, защото там се прекланят пред три богини, Путна (Putna), Афро (Afro), и Вимеи (Wimei).
incipit: In Bulgarian. Този материал не трябва да бъде дълъг, и идеята за него е още твърде свежа за мен, но тя ми се вижда толкова философски задълбочена, че аз просто не мога да чакам повече преди нейната публикация. А и защо трябва да измислям религиозни притчи сега? От една...
htm
nwCurious Manifestos (politistics) (racconto scienza, lunghissimo) di nwChris Myrski
17/07/2017
Descrizione: The book is collection of Manifestoes of 12 political parties (+ 2 supplements), which are quite different in their characteristics, mainly ironical or even satirical, but entirely reasonable & scientifically sound. Such things I call “politistics”.
incipit: *The history of all societies*, for 25 centuries now, is a history of *change of democracy with dictatorship, and vice versa*! Even in Ancient Greece there were incessant changes of periods (of about ten years, or so) of some kind of democracy (but not for the slaves and the...
htm
nwDemocratic Values (Political Essay) (racconto saggio, breve) di nwChris Myrski
31/08/2017
Descrizione: This is an unorthodox article about the morality and the democracy explaining some basic, yet misunderstood, points about the democracy, in what way it is good and in what bad, why it has no morality, and how we can better it a little.
incipit: *0. Stating Of The Question* | Very often in the latter years I have been highly alarmed by the commonly used phrase about the “democratic values” which we have to defend, insist upon them, apply in our work, turn into reality, maintain constantly, and so on, meaning some moral...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это неортодоксальное эссе о морали и демократии, объясняющее некоторые основные, но неправильно понятые, идеи о демократии, чем она хороша и плоха, почему в ней нету морали, и как её немного улучшить.
incipit: In Russian. *0. Постановка Вопроса* | В последних годах меня довольно часто притесняла стереотипная фраза о “демократических ценностях”, которые мы должны защищать, отстаивать, применять в свою работу, претворять в реальность, и прочее, имея в виду некоторые моральные ценности, которые появились с приходом демократии, но дело в том, что такое...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е кратко есе за прословутите демократически ценности, в които се оказва, че практически няма никакви ценности. Но това е демокрацията. Накрая има и стихотворно приложение по темата, на английски (от чувство за срамежливост).
incipit: In Bulgarian. *0. Постановка На Въпроса* | През последните години твърде често ме е притеснявала стереотипната фраза за “демократичните ценности”, които трябва да защищаваме, отстояваме, прилагаме в работата си, превръщаме в реалност, и прочее, имайки предвид някои морални ценности, възникнали с идването на демокрацията, но работата е там, че...
htm
29/08/2017
Descrizione: In Russian. Это философская книга, но она популярная, без особых терминов, так что доступная для всех. В определенной мере цинизм это мировоззрение, которое не читает мораль, и не идеализирует вещи, но, тем не менее, дает серьезный взгляд на мир.
incipit: In Russian. Это серьёзное чтение, не для засыпания, но цинизм автора состоит в основном в том, произносить ряд, даже шокирующих, утверждений, не мороча себе голову применять нужную антишоковую терапию, раз твердения справедливы в большинстве случаев, потому что главное для него верность сказанного, а не его эстетическая, моральная, идеологическая, и...
htm
29/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е философска книга, но тя е популярна и без особени термини, така че е достъпна за всички. В определена степен цинизмът е мировъзрение, което не чете морал и не идеализира нещата, но въпреки това предлага сериозен поглед за света.
incipit: In Bulgarian. Това е сериозно четиво, не за приспиване, но цинизма на автора се състои основно в това да произнася редица, дори шокиращи, твърдения, без да прилага нужнаат анти-шокова терапия, щом тези твърдения са верни в болшинството житейски случаи, защото главното за него е верността на казаното, а не...
htm
06/10/2018
Descrizione: In German. Das ist ein Artikel über den Niedergang der Zivilisation, darin wir nicht massenhaft glauben, weil sie nicht als sterbende empfunden wird, sie /riecht/ gut, aber das ist ein Rückgang, offensichtlich für diejenigen, die darüber nachdenken.
incipit: In German. Ich bin auf die Idee für diesen Artikel gekommen, wenn ich in meinem Kopf das Wort Apokalypse (oder -sus) drehte, wo /apo/- ein Präfix im alten Griechisch ist, das zurück /-wärts bedeutet, aber ich denke, dass die Idee hier eher in einigen Bewegung nach vorn ist, infolge...
htm
25/04/2018
Descrizione: In Russian. Это небольшая папка с вещами, писанные на русском и в основном для всех СНГ-цев. В последствии, однако, я решил претворить её на английском, на этот раз якобы для всех арабов и т.д., но это не совсем то, вещи адаптированы к аудитории.
incipit: In Russian. Вот Содержание папки./ Уроки болгарского [короткое ознакомление с болгарским языком]./ Под болгарским флагом [одна брильянтовая идея связанная с болгарским да НЕ флагом]./ СНГ, или по другому? [открытое письмецо ко всем жителям СНГ об имени сообщества]./ Гневное продолжение (темы о болгарском языке) [болгарский, русский, и английский языки, фонетика,...
htm
20/07/2017
Descrizione: Here are gathered all my early (till 2015) poetical attempts in English, which are not very much and also quite different in their genre, although all are mostly light verses with the so called nursery rhymes. At last in 2016 the book is closed.
incipit: These are light verses, in English, covering different topics, and they are such because this is what I like to read and write, and I am doing this from the very beginning, as you say, , or for fun. Yet I have put it also in poetical form, namely:...
htm
23/07/2018
Descrizione: In Russian. Этот материал посвящён закату нашей цивилизации, во что мы не больно-то верим, потому что это не ощущается как погибание, она хорошо /пахнет/, однако это закат, что очевидно для тех, кто задумывается об этом.
incipit: In Russian. Я пришёл к идее об этом материале прокручивая у себя в голове слово апокалипсис, где /апо/- (apo-) это префикс в старо-греческом о котором сказано, что он означает назад, но я думаю, что идея здесь скорее в каком-то движении вперёд, ввиду некоторого копания, углубления, как бы мотыгой, чтобы...
htm
25/04/2018
Descrizione: This folder is creative revision of materials put in the CIS-folder but this is not translation, this is adaptation to the new auditory, and is intended to give initial ideas about the best world language, which is ... Bulgarian, up to my word!
incipit: Here I not only try to present this language to you, but also to convince you that it is a must to begin to learn it, because you have nearly no other alternative, the widely used English language is just bad! So that, please, find some time to read...
htm
nwHellow-Mellow++ (racconto giornalismo, medio) di nwJotata
28/06/2017
Descrizione: In English: says what was in the Open Letter in Bulgarian, gives non-standard info about the country & the author, then an idea for using of Latin alph. for writhing of all languages, with funny examples, then how the author can be used, some poetry.
incipit: This material has to fulfill several purposes, namely: to explain why I decided to "pollute" your site with this strange Bulgarian language, to give a possibly brief summary of what was in the mysterious Open Letter, to provide the readers on this site with some non-standard information about Bulgaria,...
htm
05/06/2018
Descrizione: This is a paper about one of my many ideas for bettering of the society, namely for building of /voluntarily chosen families/, by the simple reason that the families came down from historical scene but they are necessary, we are social animals.
incipit: There are some necessary processes in every historical moment, which, if will not arise smoothly, with centralized measures, will … arise again, yet with more bloodshed and social disturbances. I am not sucking this from my fingers, there were similar moments in the ancient times when the social orders...
htm
06/10/2018
Descrizione: In German. Das ist ein Artikel über eine meiner vielen Ideen zur Verbesserung der Gesellschaft, nämlich für den Aufbau von /freiwillig gewählten Familien/, aus dem Grund, dass die Familien aus der historischen Szene kamen, aber sie sind notwendig.
incipit: In German. In jedem historischen Moment gibt es einige notwendige Prozesse, die, wenn nicht reibungslos entstehen, mit zentralisierten Maßnahmen, dann … entstehen sie /wiederum/, jedoch mit mehr Blutvergießen und sozialen Störungen. Ich sauge das nicht aus meinen Fingern, es gab ähnliche Momente in den alten Zeiten, als sich die...
htm
nwIl Communionismo (Trattato Sul Nuovo Tipo… (racconto saggio, medio) di nwJotata
06/10/2018
Descrizione: In Italian. Questo è un articolo su una delle mie tante idee per migliorare la società, in particolare per costruzione di /liberamente scelti famiglie/, per la semplice ragione che le famiglie sono venuti dalla scena storica, ma essi sono necessarie.
incipit: In ogni momento storico, ci sono alcuni processi necessari che, se non vengono creati senza intoppi, con un’azione centralizzata, poi ... vengono /sempre/, ma con più spargimenti di sangue e interruzioni sociali. Io non lo succhio fuori dalle mia dita, ci sono stati momenti simili ai vecchi tempi, quando...
htm
nwImprovvisamente (racconto narrativa, breve) di nwLorena
18/03/2018
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это опус о женщинах и мужчинах, о разницах между ними, об эмансипации, и что потом. Не смотря на того, что тема очень старая, она особенно актуальна в наши дни, когда установившееся веками равновесие между полами нарушилось.
incipit: In Russian. *1. Об Эмансипации* | Французы, если не в чём-то другом, то хотя бы в любови и сексе разбираются, так что им надо верить когда говорят cherchez la femme (“шерше ла фам”) как причину всех зол и несчастий в этом мире, тем более, что до этого правдивого утверждения...
htm
21/04/2018
Descrizione: In Russian. Здесь 3 тома моей публицистики, состоящей из 4-х разделов: “Для Журналов”, “Для Газет”, “Фельетоны” и “Другие”, которая охватывает очень большой период времени, примерно с 1990 и до 2017, когда я решил положить конец этой огромной книги.
incipit: In Russian. Эта книга содержит всю мою публицистику, писанную в периоде демократичного перехода в Болгарии, который начался в 1989 году, но не окончился за почти 30 лет, судя по нашим темпам и неразберихам. Всё таки даже к 2000-му году набралось немало вещей, так что я решил собрать их в...
htm
22/04/2018
Descrizione: In Bulgarian. Тук са 3 тома на моята публицистика, включваща 4 раздела: “За Списания”, “За Вестници”, “Фейлетони” и “Други”, която обхваща много голям период от време, от към 1990-та и до 2017, когато реших най-после да затворя тази огромна книга.
incipit: In Bulgarian. Тази книга съдържа всякаква моя публицистика, писана през периода на демократичния преход у нас, който започна през 1989 година, но за почти 30 години още не е свършил, съдейки по нашите темпове и бъркотии. Все пак даже към 2000-та се насъбраха доста неща и аз реших да...
doc htm
02/01/2018
Descrizione: In Bulgarian, “Open Letter to Bulgarian Public” by invented Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with the misery, our image, and a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Аз считам за свой дълг да ви информирам за някои невероятни куриози в пенсионната ни система, а оттам и за други моменти от социалната ни политика, която, откакто дойде демокрацията ни, хич я няма, и по вина на които (както и на други, разбира се) ние сега сме на...
htm
nwKirche Der Weiblichen Dreieinigkeit (Idee… (racconto saggio, breve) di nwJotata
06/10/2018
Descrizione: In German. Das ist meine neueste Idee über eine, vorzugsweise atheistische, Kirche, die WoTri Kirche oder PAW Kult genannt werden kann, weil dort 3 Gottheiten, Putna, Afro und Wimei, und in 3-eckigen Kirchen, in 3 verschiedene Altäre, verehrt werden.
incipit: In German. Das muss kein großer Artikel sein, und die Idee ist sehr neu für mich, aber sie scheint so philosophisch tiefgründig zu sein, dass ich einfach nicht mehr vor seiner Veröffentlichung warten kann. Und warum sollte ich jetzt religiöse Fabeln erfinden? Zum einen, habe ich ein Paar Religionen...
htm
21/07/2017
Descrizione: Это популярная студия о коммунизме как религия, научно разработанная, с /аполитичной/ точки зрения (так что и коммунисты не согласны с тезами), да с элементами НФ в конце об одной новой религии, плюс много-язычное стихотворение как Приложение.
incipit: Не смотря на обильное множество дискуссий о вреде или пользе коммунизма, дискуссии, которые обычно не приводят к неопровержимым выводам, потому что всё зависит от места и времени: любое лечебное средство — от дозы, любое управление — от объекта управления, любая демократия — от "демоса", и другие примеры, по всей...
htm
23/07/2018
Descrizione: In Russian. Это статья об одной из моих идей об улучшении общества, точнее для создания /добровольно выбираемых семьей/, по простой причине, что семьи сошли с исторической сцены, но они нужны, мы социальные животные, какой-то вид коммун всегда нужен.
incipit: In Russian. Существуют некоторые необходимые процессы в любом историческом моменте, которые, если они не возникнут гладко, путём централизованных мер, то ... /опять/ возникнут, да только с большими кровопролитиями и социальными беспорядками. Я ничего не высасываю из пальцев, подобные моменты существовали в древних временах, когда социальный порядок менялся, когда воспринимались...
htm
21/07/2017
Descrizione: Това е популярна студия за комунизма като религия, научно разработена, от /аполитична/ гледна точка (така че и комунистите не са съгласни с тезите), с елементи на НФ в края за една нова религия, плюс много-езично стихотворение като Приложение.
incipit: Въпреки многократните разисквания за вредата или ползата от комунизма, разисквания, които обикновено не водят до безспорни изводи, защото всяко нещо зависи от времето и мястото, всяко лекарство — от дозата, всяко управление — от обекта на управление, всяка демокрация — от демоса, и прочее, изглежда че настоящото разглеждане е...
htm
23/07/2018
Descrizione: In Bulgarian. Това е статия за една от моите идеи за подобряване на обществото, по-точно за създаване на /доброволно избираеми семейства/, по простата причина, че семействата слязоха от историческата сцена, но те са нужни, ние сме социални животни.
incipit: In Bulgarian. Съществуват някои необходими процеси във всеки исторически момент, които, ако не възникнат гладко, с помощта на централизирани мерки, то ... /пак/ възникват, само че с големи кръвопролития и социални вълнения. Аз нищо не изсмуквам от пръстите си, подобни моменти са съществували в миналите времена, когато социалния ред...
htm
nwL’eredità (racconto narrativa, breve) di nwLilly Thomas
19/08/2016
Descrizione: " Adorata nipote, sono stata tanto combattuta se raccontarti o no la storia della nostra famiglia, ho pensato che io avrei voluto saperlo, alla fine ho deciso di farlo ora prima che la mia memoria decida per me.
incipit: Anna dormiva abbracciata a suo marito, un rumore come un forte boato la sveglia, ancora intontita tenta di alzarsi dal letto ma tutto si muove intorno a lei. Grida forte, Pietro d'istinto si alza di botto, prende la bimba dalla culla e le trascina fuori. ...
htm
26/04/2018
Descrizione: In Bulgarian. Тук има няколко неща свързани лично с автора, но това не е автобиография и материалите са направени интересни. Засега нещата са 4: Мирски срещу Мирски, Обява, Условия за печатане на Мирски, и Творческо завещание на Мирски.
incipit: In Bulgarian. Мирски срещу Мирски – Обзор на всички произведения на автора, но под формата на комичен диалог на него със своя антипод./ Обява - Хумористична обява от автора в поетична форма, във римска терца, по случай излизането му в пенсия./ Условия за печатане на Мирски - Материалът не...
htm
26/04/2018
Descrizione: In Russian. Здесь несколько вещей связанных лично с автором, но это не автобиография, материалы сделаны интересными. Пока их 4 штуки: Мирский против Мирского, Ах, госпожи, господа!, Условия для печатания Мирского, и Творческое завещание Мирского.
incipit: In Russian. Мирский против Мирского - Обзор всего творчества автора, но в форме шуточного диалога со своим антиподом./ Ах, госпожи, господа! - Самореклама автора в поэтической форме, которая годится для первого знакомства с ним, так как там перечень всех его произведений, включая и будущих./ Условия для печатания Мирского -...
htm
19/07/2017
Descrizione: In Russian. Книга имеет вид сборника Манифестов 12 выдуманных политических партий (+ 2 приложения), которые самые разные по характеру, в основном ироничные или пародийные, но вполне разумные и научно выдержанные. Такой жанр я называю “политистикой”.
incipit: *История всех обществ*, хотя бы уже 25 веков, *история смены демократии с диктатурой и наоборот*! Ещё в Древней Греции непрерывно менялись периоды (обычно десятилетия) какой-то формы демократии (исключая рабов и женщин, разумеется) очередными периодами тирании (называемой так, потому что их Диктаторы по гречески назывались Тиранами). Подобная смена осуществлялась и...
htm
19/07/2017
Descrizione: In Bulgarian. Книгата има вид на сборник от Манифести на 12 измислени политически партии (+ 2 приложения), които са най-различни по характер, основно иронични или пародийни, но съвсем разумни и научно издържани. Този жанр аз наричам “политистика”.
incipit: *Историята на всички общества*, поне от 25 века насам, е история на *смяна на демокрация с диктатура и обратно*! Още в Древна Гърция непрекъснато са се сменяли периоди (най-често десетилетия) на някаква форма на демокрация (без това да се отнася за робите, разбира се) с периоди на тирания (наричана...
htm
nwL'urlo dell'anima (racconto narrativa, breve) di nwLilly Thomas
09/05/2016
Descrizione: “Sto impazzendo” pensava Lia in preda al terrore, non riusciva a fare un passo mentre il mondo le scorreva accanto...
incipit: Storia di una ragazza che soffre di panico. ...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Изложение философское и нетрадиционное, сводящее всё к заголовку. Тоже имеется поэтическое Приложение.
incipit: In Russian. *0. Предварительные Замечания* | В древних буддистских книгах утверждается, что наш мир отвечает трём “нет”, а именно, что в нём /ничто не совершенно/ (что в ряде случаев то же самое как незаконченное — сравните просто слово “совершённый” с устаревшим “свершённый”), /ничто не постоянно/, и /ничто не независимо/...
htm
23/04/2018
Descrizione: In Russian. Это сборная папка со всякими статьями, в которых изложены разные мои научные и популярные идеи, которые поделены здесь пока в три части: лингвистические, программистские, и социальные. Инициалы ПИР моя выдумка, это как бы пир для ума.
incipit: In Russian. В первой части этимологические и схожие вопросы (о мировом алфавите, об этимологии чисел, и о мировой транслитерации латинскими буквами), которые довольно-таки специальные, во второй программистские идей и реализации плюс один перечень всяких ПИР-идеях вне ПИР-а, и в третьей некоторые идеи для общества (о правосудии, с математическими выкладками),...
htm
27/04/2018
Descrizione: In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други.
incipit: In Bulgarian. Тук са събрани редица мои преводи от немски. Те не винаги са лека поезия или каламбури, особено Ерих Кестнер, с когото започвам, но тъй като неговата поезия отговаря на афинитета на преводача към прости и запомнящи се детски рими, както и към по-скоро философско (дори цинично, при...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това е есе за неумението ни да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Нещата хем са философски, хем не са разрешени правилно. Пак с поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. *0. Предварителни Бележки* | В древните будистки книги се твърди, че нашия свят е нещо три пъти “не”, а именно: че в него /нищо не е съвършено (което в редица случаи е същото като незавършено — сравнете просто думите ни “свършен” и “съвършен”), /нищо не е постоянно/,...
htm
nwNow, Look Here (publicistics — in three … (racconto giornalismo, lunghissimo) di nwChris Myrski
18/04/2018
Descrizione: Here are 3 volumes of my publicistics, consisting of 4 sections: “For Journals”, “For Newspapers”, “Feuilletons”, “Others”, which comprises very big period of time, from about 1990 and till 2017, when I decided to put an end to this enormous book.
incipit: This book contains all my publicistic works, written in the period of Bulgarian transition to democracy, which has begun in 1989, but has not ended for nearly 30 years, judging by our rates of development and the muddle in which we state. Still, even to the year 2000 was...
htm
31/08/2017
Descrizione: In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт като България. Материалът е пъстър, но не е абстрактен, а се базира на проверени от автора методи. Не липсва и традиционното поетично Приложение.
incipit: In Bulgarian. Това е съдържанието: | I. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗУМЕН ЖИВОТ | 1. Древни Истини | 2. Стратегии На Оцеляване | II. ОЦЕЛЯВАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ | 1. Икономии В Жилището | 2. Храна И Приготвяне На Зимнина | 3. Треви, Зеленина, И Диви Плодове | 4. Как...
doc htm
nwOffener Brief an die bulgarische Öffentl… (racconto giornalismo, lunghissimo) di nwJotata
02/01/2018
Descrizione: In German, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Ich halte es für meine Pflicht, Sie über einige erstaunliche Merkwürdigkeiten in Bulgarischen Rentensystem, und davon auf andere Momente unserer Sozialpolitik, zu informieren, welche Politik, seitdem unsere Demokratie kam, sehr niedergestiegen ist, und auf Schuld von diesen (wie auch anderen) Momenten wir sind jetzt am letzten Platz in Armut...
doc htm
02/01/2018
Descrizione: In Russian, translation of the “Open Letter to Bulgarian Public” by Ivancho Jotata, democratic dissident, focusing on: pensioner curiosities, fight with misery, our image, a heap of propositions, very important for us. Can't be published in Bulgaria.
incipit: Я считаю своим долгом информировать Вас о некоторых невероятных курьёзах в Болгарской пенсионной системе, а оттуда и о других моментах социальной политики, которая, с тех пор как пришла демократия, практически отсутствует, и по вине которых (а и других) мы теперь на последнем месте по бедности в Европейском Союзе (с...
htm
nwOur Inability To Destroy (Social Essay) (racconto saggio, medio) di nwChris Myrski
31/08/2017
Descrizione: This is an essay about the contemporary consumer society, that creates artificial things but /is unable to destroy them/ later. The narration is philosophical & unorthodox, reducing everything to what says the title. There’s also poetical Appendix.
incipit: *0. Preliminary Remarks* | In the old Buddhists books is stated that our world is something thrice “not”, namely: in it /nothing is perfect/ (what in many cases is the same as not finished — in Slavonic languages, say in Russian, there is /sovershenniy/-perfect, and /svershit/-to-finish, but Latin “perfect”...
htm
nwPersonal Things In English (motley colle… (racconto biografia, lungo) di nwChris Myrski
26/04/2018
Descrizione: Here are some things related with the author, yet this is not autobiography, the materials are made interesting. The titles are: Myrski Against Myrski, Conditions For Printing Of Myrski; Creative Testament Of Myrski, Open Letter To Microsoft.
incipit: Myrski Against Myrski - review of all works of the author, but in form of comic dialog of himself with his antipode./ Conditions For Printing Of Myrski - intended not exactly for readers but for editors./ Creative Testament Of Myrski - Again not for readers but for owners of...
htm
27/04/2018
Descrizione: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, гадорийки, а после епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов.
incipit: In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части; има и приложения на чужди езици, които тук са изпуснати защото се повтарят другаде. В първа част са разделите: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, и...
htm
nwRadio Imago e Lovecraft (racconto giornalismo, brevissimo) di nwAlessandro Napolitano
18/11/2008
incipit: Ho partecipato a una trasmissione radiofonia, trovate qui il link per ascoltarla....
htm
21/07/2017
Descrizione: In Russian. Здесь собраны все мои ранние стихи на русском, до 2015-го, которых вовсе не много (по сравнению с тем, что я писал на болгарском), да они ещё и самого разного естества, хотя это лёгкая поэзия (light verse), но зато в одном месте.
incipit: Эти стихи не совсем то, что понимают под художественной поэзией, а относятся к так называемой "лёгкой" (light verse), где основное внимание обращается на рифмы, а не настолько на содержание. Я их писал в своё удовольствие, потому что, как я давно заметил: | Как железы выделяют секреты | Так и...
htm
nwScelgo te (racconto narrativa, breve) di nwLilly Thomas
13/05/2016
Descrizione: Storia di vita vista attraverso le vicissitudini di una foglia
incipit: Una foglia si staccò dal ramo, trasportata dal vento iniziò il suo viaggio. — Che vuoi —? Esclamò la terra, — nulla, sono caduta —. — Vai via, non c'è posto per te qui —. ...

 
H  Vuoi aiutarci?

Sostieni l'Associazione culturale BraviAutori con una donazione, oppure acquistando una delle nostre pubblicazioni.

PayPal

Scopri di più!

staffetta
Al momento ci sono 0 staffette letterarie aperte alle prenotazioni. Se vuoi, puoi aprirne nwuna tua e coinvolgere gli autori del sito a scrivere un testo a più mani con te.

gare
Hai un racconto breve che vuoi mettere alla prova?

nwLeggi le istruzioni e partecipa anche tu!

nwGara d'inverno, 2018/2019
Racconti in Gara: 13
1° - Appuntamento al buio, di Draper (4,38)
2° - Cheesecake e caffé, di Roberto Bonfanti (3,46)
3° - Magico incontro, di Laura Traverso (3,38)
4° - Buon 1945!, di Ida Dainese (3,23)
4° - Il pianeta dei sordi, di Daniele Missiroli (3,23)
5° - E a me piaceva tanto giocare..., di Colosio Giacomo (3,00)
6° - Come stalattiti, i ricordi., di Nunzio Campanelli (2,85)
7° - Ultimo modello, di Fausto Scatoli (2,38)
8° - La soffitta, di Stefano Giraldi Ceneda (2,31)
9° - Dieci secondi, di Seira Katsuto (2,00)
10° - La luna inutile, di Gabriele Ludovici (0,69)
10° - Tutti i vecchi del mondo, di Francesca Facoetti (0,69)

Racconti al momento fuori Gara per non aver ancora commentato:
- La conta degli scarafaggi, di Ivan Saracino

Un'opera a caso
nwCristo Compagnone
Cristo Compagnone
di SimonePasini


Tipi:

Altro (177)
Canzone (20)
Disegno (268)
Epistola (35)
Fotografia (46)
Fumetto (14)
Grafica_digitale (52)
Manuale (2)
Manufatti (4)
Musica (18)
Parlato (5)
Pittura (780)
Poesia (3567)
Racconto (2878)
Recensione (7)
Scultura (27)
Video (3)

Generi:

Altro (1441)
Biografia (23)
Dialettale (13)
Epico (1)
Erotico (43)
Fantascienza (259)
Fantasy (218)
Favola (49)
Giallo (21)
Giornalismo (39)
Gotico (4)
Grottesco (58)
Horror (83)
Narrativa (5280)
Natura (11)
Noir (28)
Politico (3)
Poliziesco (7)
Pulp (15)
Religione (13)
Rosa (22)
Saggio (125)
Scienza (21)
Splatter (5)
Storico (8)
Teatro (17)
Thriller (11)
Umorismo (85)

Taglia:

Brevissimo (4352)
Breve (1799)
Medio (433)
Lungo (68)
Lunghissimo (58)
Altro (1193)

Target:

Tutti (7777)
Ragazzi (23)
Adulti (103)

Lingua:

Italiano (7799)
English (38)
Francais (7)
Deutsch (4)
Espanol (7)
Other (48)

Tipi di file:

docx (823)
jpg (1689)
txt (3880)
pdf (561)
odt (345)
rtf (189)
doc (954)
png (11)
htm (66)
mp3 (45)
gif (6)
epub (4)
html (64)
jpeg (52)
mp4 (2)
wma (4)
wmv (7)
wav (1)
3gp (1)
pps (1)
ppt (1)


Tag a caso:
#spaziali(2)   #cinema(7)   #calembours(4)   #stranezza(2)   #rifugio(3)   #grafica(3)   #poliziesco(5)   #foglie(22)   #voce(6)   #aneddoti(8)   #compagna(5)   #citazioni(3)   #meditazione(4)   #maglia(2)   #poliziotti(2)   #pubblicazione(2)   #atto(23)   #violence(3)   #santo domingo(2)   #chiodi(2)   #salita(3)   #mostre(21)   #fiele(2)   #prigione(10)   #propositions(3)   #poveri(2)   #vampiri(15)   #insieme(2)   #mostro(21)   #ristorante(6)   #eroina(2)   #attualità(6)   #meraviglie(6)   #esistenzialismo(2)   #stagioni(12)   #light novel(2)   #dio(35)   #pomeriggio(2)   #incertezza(5)   #asino(6)   #publicistics(3)   #sacro(9)   #rimpianti(6)   #uva(2)   #tarocchi(2)   #sibille(2)   #clown(4)   #musical(57)   #fedelta(2)   #video(7)  
...
Clicca qui per altri.


PayPal
L'associazione culturale BraviAutori sopravvive solo grazie alle piccole donazioni. Se il nostro sito ti è piaciuto, se vuoi contribuire alla sua crescita e allo sviluppo di nuove iniziative, se ci vuoi offrire una pizza, una birra o proprio non sai scegliere chi far felice, considera la possibilità di fare una donazione. Oppure acquista uno dei nostri libri. Puoi usare PayPal (qui a fianco) oppure seguire le istruzioni in fondo a questa pagina. Per ulteriori informazioni, scrivete alla .
Grazie, e buon lavoro!

vota

Sito di qualità!
CSS Valido!

siti web
 
siti web

php
Creative Commons
MySQL

Per gli smartphone o per i computer lenti è disponible una visualizzazione più leggera del sito.

informazioni sulla tua navigazione:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Ti consigliamo caldamente di usare l'ultima versione del browser Mozilla Firefox!


BraviAutori.it (il portale visual-letterario)

Version: 18.0825

Developed by Massimo Baglione

special thanks to:

all the friends of BraviAutori who have contributed to
our growth with their suggestions and ideas.


map
Mappa del sito


Informazioni sull'uso dei cookie da parte di questo sito

La nostra policy sulla privacy

Contatti e informazioni


© 2006-2019
All rights reserved

Copyrighted.com Registered & Protected

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Main site copyrights:
MCN: WVTT8-HGT7X-69B5W
MCN: WT4R4-8NXSX-1LXZB

Pagina caricata in 1,24 secondi.